หน้าแรก PTT  
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลนักลงทุน
 
TH | ENG
จุดเด่นทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
รายชื่อนักวิเคราะห์
ถามตอบ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 
หน้าแรก > ข้อมูลนักลงทุน > ข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญ > โครงสร้างผู้ถือหุ้น   พิมพ์หน้านี้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 15 อันดับแรกของ ปตท. ณ วันที่ 7 กันยายน 2552 

 
ลำดับที่รายชื่อจำนวนหุ้นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1กระทรวงการคลัง 1 51.49
2กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 217,900,000 7.70
3กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 217,900,000 7.70
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 60,673,152 2.14
5STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 57,302,341 2.02
6CHASE NOMINEES LIMITED 42 50,289,800 1.78
7HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 50,042,615 1.77
8NORTRUST NOMINEES LTD. 46,881,245 1.66
9MELLON BANK, N.A. 26,854,435 .95
10สำนักงานประกันสังคม 25,360,400 .90
11THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 16,205,856 .57
12HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 14,476,800 .51
13กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 14,072,350 .50
14GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C 12,539,300 .44
15NORBAX INC.,13 10,871,540 .38
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
FAQ/ติดต่อสอบถาม
สมัครงาน
แผนผังเว็บไซต์
PTT E-Mail
PTT Group Event Report